ARMA3 SRBIJA KLUB - REGRUTACIJA

Podforum namenjen za prijem potencijalno novih članova ArmA2 & ArmA3 Srbija Kluba, kao i instruktore Kluba

Moderator: Petar

Forum rules
Članstvo u A2 & A3 Srbija Klubu je samo za one starije od 18 godina. Pre prijema u =A3SM= klub obavezan je prolazak obuke sa instruktorima za obuku!

  • Announcements
    Replies
    Views
    Last post
cron